Beretning om vort 65 års studenterjubilæum, 22/23 juni 2018. 

Fredag d. 22. juni 2018 kl. 12:00 mødtes 15 jubilarer hos restaurant Støvlet Katrine nær Kongebroen i et perfekt vejr

Vi var:
Arne Ingerslev, Carl Peder Markussen, Denis Neergaard, Frans Fog-Møller, Gorm Jensen, Hans Erik Andersen, Lars Herborg, Max Andersen, Mogens Brix Haupt, Niels Erik Tanholt, Nils Engelbrecht, Ole Jacobi, Ole Lotz, Poul Nyegaard, Stig Andersen.

Ved vort 62 års studenterjubilæum hos Denis på Valdemarskilde, blev Mogens Kristensen og Carl Peder Markussen valgt til ankermænd for planlægning og realisering af 65 års jubilæet.
I 2017 døde Mogens så ansvaret for at komme videre blev Carl Peders. Et ansvar, der meget hurtigt blev delt med  Lotz, Jacob, Max, Denis og Herborg. 

Da Jubilardagenvar den 23 juni 2018 som faldt sammen med Skt, Hans blev det vedtaget  at starte programmet fredag d. 22. 

Programmet vi nåede frem til var: Vi mødes hos Støvlet Katrine fredag d. 22. juni, kører i bus rundt til Hvidernes Kirker og holder festmiddag om aftenen. Lørdag deltager vi i Jubilardagen i Sorø Klosterkirke, efterfølgende rundvisning i gymnasiekamrene og til slut fotografering. Prisen pr. deltager ville blive ca. 1550 kr.
Lotz arrangerede frokosten hos Støvlet Katrine og aftale med busselskab, Herborg traf aftaler med Comwell om middag og overnatning
Forslaget blev pr. mail sendt rundt til årgangen, resulterende i 15 tilmeldinger og godkendelse af forslaget.

Så kom fredagen i strålende solskin, så vi lidt efter lidt kunne samles ved frokosttid udenfor hos Støvlet Kathrine til en snak over et glas øl og senere en bid brød. Utroligt som snakken går, som havde vi blot sluppet forbindelsen med hinanden for et par dage siden. 
Bussen hentede os ved 14 tiden og så beså vi ellers kirkerne med de mindesmærker, der var fra Hvidernes tid. 
Besøgene i de enkelte kirker og de tilhørende historier vil blive fortalt i billedsiderne.

Vi sluttede turen og tjekkede derefter ind på Comwell til eftermiddags te/kaffe og kage kl 16.30 Vi nåede alle at få hvillet os, inden vi mødtes til en velkomstdrink kl 18.30, hvorefter vi gik til bords. Der var freeseating, og snakken fortsatte på kryds og tværs. Utroligt så meget der er at tale om, og så positive vi er (blevet?). 
Carl Peder bad om, at vi mindedes de af vore kammerater, som siden sidste jubilæumsdag ikke var mere. Carl Peder fortalte om G-mændene: Jan Kock,Jørgen Schultz-Lorentzen og Jørgen Rosendal, Nils mindedes Mogens Brandt Kristensen og Jacob fortalte om Einar Nielsen og Jørgen Buch Petersen.
Det var rørende at opleve, hvorledes alle os havde haft berøringer med dem, som bragte minderne frem lyslevende. Som Nils sagde i sin mindetale om Mogens, er det fortsat sådan, at man bevæges stærkt ved at mindes.

Der var også hilsner fra de, der ikke kunne være til stede. Det drejer sig om Gustav Henningsen, der var forhindret i at komme, men som så manifesterede sin deltagelse ved at dække omkostningerne ved Carl Peders sangbog og sin del af busudgiften.. Også fra Ib Wentzel-Froberg var der en hilsen. Ib havde overvejet at deltage, men magtede det ikke for øjeblikket. Så kunne vi komme i gang med maden, som kokken præsenterede for os mellem retterne. Vi kunne nu nok godt have haft brug for undertekster, men det smagte godt alt sammen. Så gik vi over til sangene efter den sangbog, som Carl Peder havde lavet til os med alle de sange, som vi gennem tiderne havde sunget. ”Jeg ved et sted” er jo næsten obligatorisk, og for os, der deltager i soranerfrokosterne i Soranernes Hus burde kunne versene uden ad. Musikken blev leveret af Max, på det indforskrevne klaver. Ved kaffen byttede vi rundt for at tale med andre, og jeg tror, vi kom hele raden rundt. Vi drøftede også lidt luftigt, hvornår vi skulle ses igen. Vi aftalte at Carl Peder ville maile lidt rundt til årgangen med et forslag om at mødes i 2020 og tage initiativ til en gruppe..Vi sluttede med natmad ved 11.30 tiden, og jeg vil tro, at vi alle var gået til ro kl 12. 

Næste dag mødtes vi til Jubilardagen i kirken. De fleste af os kom lidt tidligt af hensyn til parkeringsplads. Der var jo omkring 200 jubilarer tilmeldt til dagen. Vi var placerede i første parket i kirken, og så gik dagen i gang efter programmet. Bilag 3
Rektor (navn) talte for de fremmødte årgange og bad de enkelte årgange rejse sig, hvorefter de siddende klappede af de stående.Fra Soransk Samfund, talte Jonas Gredal.
Efter kirken blev vi ledt til trappen foran skolen til den traditionelle fotografering, og derefter gik turen til festsalen til en forfriskning. Omkring kl 12 besøgte vi Gymnasiet for at se, hvad der var sket ved ombygningen, hvor alumnerne nu boede på enkeltmandskamre. 
Baldursalen var uforandret, men vor omviser var faktisk ikke klar over, om Baldur forsat eksisterede som forening for gymnasiet? Det var spændende at se nogle af værelserne, der fortsat havde samme størrelse, som da vi boede der 2 og 2, men som nu var indrettet som enkeltmandsværelser. Nu bor piger og drenge dør om dør, og må deles om badefaciliteterne på gangen. Med en fuldt udnyttet tagetage vil jeg tro, at der bor samme antal alumner på bagbygningen, som da vi var der? Der bor stadig en inspektionshavende lærer, hvor Blem boede. Vi sluttede ved vor egne fotografier på trappen, så vi var sikre på, at alle kom med. Skrevet sammen med xxxxxxxyyyyyy

Lars Herborg