Rektor Kristian Jacobsen
Jonas Gredal fra Soransk Samfund
Tre modtagere af Soransk Samfunds flidsprĉmier