Lørdag den 22 juni 2013 mødtes 19 60 års studenterjubilarer i gråvejr i Sorø til skolens jubilarfest i Sorø Klosterkirke, hvor vi havde fået plads i første række.

Det var:
Arne Ingerslev, Carl Peder Markussen, Frans Fog-Møller, Denis de Neergaard, Gorm Jensen, Hans Erik Andersen, Ib Wentzel-Froberg, Jørgen Johannes Juul, Max Andersen, Mogens Kristensen, Mogens Hvalsøe, Mogens Brix Haupt, Niels Erik Tanholdt, Nils Engelbrecht, Ole Jacobi, Paul Nyegaard, Stig Andersen, Ole Lotz og Lars Herborg.

Vi havde fået skriftligt afbud fra følgende:
Gustav Henningsen, Einar Nielsen, Cajus Pedersen, Jørgen Rosendal, Per Krogh, Ole Eskild Pedersen, Jørgen Kjær-Olsen og Carsten Peder Jensen pr. mail og Jan Koch og Kaj Christensen pr snail mail.

Der var desuden hilsner fra Jørgen Schultz Lorentzen og Mogens Bech Laursen, som vi havde talt med telefonisk.
Så godt som alle meldte afbud på grund af forskellige svagheder, der nu var så pågående, at de forhindrede en deltagelse, eller force majeure. Men vi skulle hilse fra alle og ønske god fest. 
Vi var 6 mand færre, end da vi mødtes til 55 årsjubilæet, men det er vel forventeligt, at der sker mandefald. 

Skolens Jubilardag i Klosterkirken. 10.00 – 10.50

Festen blev indledt ved Knud Vads gengivelse af konfirmationskantaten, efter min mening i et noget lavt tempo, men jeg kan jo heller ikke læse noder. Kun ville jeg nok have haft svært ved at følge tempoet, hvis jeg atter skulle have sunget den midterste del.

Soransk Samfunds formand, Christian Eugen-Olsen( R 58), berettede om alle de goder, der er forbundet med medlemskab af Soransk Samfund og opfordrede til indmeldelse.

Fra Ejlersens Mindefond uddelte den ene af stifterne, Jette Kramme Ejlersen, de 3 flidspræmier til elever, som skal uddeles hvert år i henhold til fondens vedtægter. De tre elever bliver udpeget af skolen, og er i år: 
Ditte Egeskov Larsen, Julie Caroline Schou og Victor Bruhn-Pedersen Weisbrod.

Niels G. Henriksen (R 53) holdt jubilartalen, hvor han betonede realisternes betydning for sammenholdet i Soransk Samfund som manifesteret ved realisternes deltagelse i soranerfrokosterne.

Rektor, Vibeke Margrethe Hansen berettede om skolens nye strategi for undervisningen, hvor navnlig forholdet til det globale blev fremhævet. 

Efter højtideligheden i kirken begav vi os til trappen ud imod søen for at få det sædvanlige gruppebillede. Det blev taget et stort antal billeder, men nok kun 1, hvor vi alle er med. Vi får se.

Receptionen på skolen. 11.00 – 12. 00

Så gik vi til skolens reception i festsalen og tilstødende lokaler. Der blev budt på diverse små lækre retter og drikkevarer og samtalen gik på tværs af alle årgange.

Rundvisning

Kl 12 blev vi delt op i grupper efter jubilæumsalder, og vi fik Marianne Reese (engelsk og historie) som rundviser til hvad vi måtte ønske os. 
Vi gik først til det gamle Museum for at se mallen. Det eneste relikvie, der til skue fra den gamle samling.
Dernæst gik vi til Videncentret for at se, hvad man i dag kan tilbyde talenterne, når det drejer sig om faciliteter at boltre sig på. Det foregår som korte kurser indenfor naturvidenskab, såsom fysik og kemi, hvor man samler elever fra hele landet til specielle aktiviteter. De indkvarteres på Studenterhotellet, der er opført ved siden af den gamle museumsbygning.
Men skolens elever har også adgang til Videncentret, så man må sige, at der er sket en fornem ombytning fra det gamle museum til de nye forhold.

Vi nåede lige at komme omkring den magiske bænk ved søen. Kort tid efter man har sat sig på bænken, skyder et springvand op ude i søen.

Hovedbygningen.
Rundvisningen fortsatte til loftet af Hovedbygningen for at se stjernekikkerten under taget, men den var nu taget bort.

13.00 – 14.00 Fri

Jørgen Johannes Juul og Ib Wentzel-Froberg aflagde derpå Jan Wiuf en visit, mens vi andre sivede ud til Sorø Storkro for at indkvartere os.

Vort eget arrangement på Sorø Storkro

Kl 15 - 17 var der serveret kaffe/the og kager i bekvemme omgivelser, og snakken gik. Hvor var der meget at tale om!

Kl 18 mødtes vi igen om en velkomstdrink og Lars hilste fra arrangementskomiteen og gav nogle praktiske instruktioner om aftenens forløb.

Kl 18.30 gik vi til bords.
Lars mindedes Jørgen Helge Larsen, der døde i 2009 og Erik Christiansen, der døde i 2011, ved et øjebliks stilhed
Derpå udbragte vi et 6-foldigt leve for skolen, 3 lange og 3 korte, og så gik vi til bords.

Der var en 3 retters menu med diverse drikkevarer efter enhvers behov, og samtalen løb atter let over bordet, måske med et stigende lydtryk?

Mellem forret og hovedret talte Ole Jacobi til jubilarerne. Han tog udgangspunkt i sine erindringer om sin egen tid på skolen, sine glæder og sorger og hvorledes de sidste blev overvundet. Det var nu ikke let at bo på Grønland, når man skulle på ferie fra skolen. Det tog 3 uger op og 3 uger ned, så der kunne med lidt held blive 1 uge sammen med familien. Og det hele forudsatte rektor Bohns velvilje, hvilken ikke altid var umiddelbart til stede. På den anden side trådte han også til, når det var nødvendigt.

Der blev også tid til nogle sange. Vildgaasen fik lov at larme til Max udmærkede akkompagnement, men han havde jo også fået lejlighed til at øve sig hjemme, og træet fik da også lov til at stå ved Gymnasiets port, selvom det desværre for længst er gået til pindebrænde. Vi havde faktisk flere sange med, men det blev kun til Gaudeamus denne gang. Vi lader sangene gå med til næste jubilæum.

Efter hovedretten blev ordet givet frit, og Mogens Kristensen og Jørgen Johannes Juul havde nogle vise ord til os om hvorledes de havde manøvreret gennemt deres tilværelse på skolen, ikke mindst når det gjaldt damer til ballerne. Carl Peder Markussen fortalte om jazzen, startende med oplevelsen af Max' boogie i baldursalen.

Efter desserten rokerede vi rundt med kaffen eller hvad man nu havde valgt at drikke, og først ved 11.30 tiden sansede vi til at få natmaden på bordet.

Vi nåede dog lige at få udpeget Mogens Kristensen som ankermand for 65 års studenterjubilæet med lovning om, at den gamle arrangementskomite skulle støtte. Dertil lidt ekstra fra Ole Jacobi og Carl Peder Markussen. Vi kan nok ikke være for mange?
Referenten forlod selskabet kl 00.30, hvor der fortsat var gang i samtalerne.

Afsked.

Næste morgen mødtes vi til morgenmaden. Man skulle tro, at vi havde fået talt færdigt aftenen i forvejen, men nej, der var stadig emner, som vi ikke havde fået talt færdigt. Denne gang fik Nils således klaret hvilke 14, der havde sovet på lille sovesal på Vænget. Der kan jo være andre gåder, der skal løses, inden det er for sent?

Vi forventer os meget af 65 års jubilæet.

Lars m. fl.

PS.
Der ligger en glimrende billedreportage fra vort jubilæum på SOR53’ hjemmeside, stykket sammen af flere flittige fotografers billeder.