Leveret af Einar Nielsen

Haarrejsende revolution i Soer

Et fotografi, »Information« fornylig offentliggjorde, har givet anledning til voldsomt røre i det ellers som regel stilfærdige Sorø og delt byen i to lejre, hvoraf den ene fylker sig om rektor P. H. Bohn, den anden om en 4. mellemskoleelev med pilskaldet hoved.
Det urovækkende billede forestillede en amerikansk yngling, der havde fundet sig en ny form for skilning og forkyndte den som, nyeste og bedste mode i herrefrisurer. Han havde ladet sit hovedhaar rage af med den undtagelse at en bræmme, der struttende som karse gik fra nakke til pande og skilte hovedet i to halvkugler.
Fotografiet tændte begejstringens baal hos en af de unge elever paa Sorø Akademi. Han saa vel her en mulighed, for at bringe sin by noget nyt paa i hvert fald eet omraade. Efter at have indhentet sine forældres tilladelse gik han derfor til barberen og overtalte denne til at lægge haand til kunstværket, hvad barberen gjorde.
 Dog, fremskridtet kom ikke til at staa uantastet. Da eleven næste morgen præsenterede det paa skolen,var de samfundsbevarende 
kræfter - i rektors skikkelse - klar til modaktion. Oprøreren blev ifølge Spinatfuglens derbOende korrespondent »korporligt afstraffet og sendt bort fra lovsang« hen til sin haandlanger barberen, med ordre paa at lade haarbræmmen radere bort.
»Vi kan ikke have den slags«, siger rektor Bohn, »Drengen vakte forstyrrelse og panik paa skolen. Han fik en over nakken og blev sendt hen og klippet. Ellers vilde det næste vel blive, at drengene lod sig male i ansigtet!«
Heroverfor spørger partiet af forkæmpere for den personhge frIhed: "Er det demokrati? Strækker en rektors myndighed sig saa langt?"
Debatten gaar videre, men der er næppe mulighed for at eleVere, gaar af med sejren foreløbig. Rektor Bohn kan nok regne med, at den konservative kulturpolitiks høvding, Flemming Hvidberg i givet fald vil bakke hans afgørelse op og ogsaa her vise sig som vores bedste som "vores bedste undervisningsminister i generationer".