Den gamle ladebygning, hvor lokummerne var - der var fire huller i rummet og langt ned. Mangen god snak var der her.