OVERSKRIFT
-s Meget produktivt suffiks, som kunne erstatte alle stavelser efter den trykstærke stavelse i flerstavelsesord. Brugt dagligt og upåfaldende.
busks Små elever blev kastet ind i buskene ved søen
røvs røvfuld
nons gul, blævrende budding (frydefuld forkortelse af nonnebryster)
husbs husholdningsskoleelev (endog flertal: husbser)
Guls Det gule Palæ, med bl.a. toilet (med rygning i smug) og tegneundervisning. Vist også brugt dels som synonym for lokum, dels om fortidige eller sjældne ting
grovs grovæderi eller lignende. Kageorgie (indtil det usandsynlige), især for alumner, der delte kammer.
props overfyldt, forstoppet, måske med lidt frydefuld tone. Om menneskemængder, tarmfunktioner, alt muligt.
skyls skyllevand fra de stores kakaokopper ved fødselsdage (også i overført betydning om, hvad andre ville kalde at blive spist af med noget eller "det tynde øl"). Når et grovs var forbi, og det ikke var lykkedes at spise alt, blev dørene åbnet, og så lød råbet: "Skyls!".
kins sjældne, formelt aftalte slagsmål ved Kinahøjen i parken.
dålig godt, super.
for (udtalt med tryk og meget langt å: fååår): negerer det omgivende udtryk, nok lidt ironisk. Meget brugt. Også brugt alene
Ja for den må du længere ud på landet med.
jo (udtalt med tryk): mærkeligt nok også et negerende, ironisk udtryk. Den er jo (med tryk) spændende = alt andet end spændende, du må være tosset.
pænt meget, forstærkende udtryk, f.eks. i pænt kedeligt.
laber god, stærkt positivt. Umådelig bredt og meget brugt om alt mulig. Dog en smule med køn: man kunne i høj grad sige om en pige, at hun var laber, og også om en mand som f.eks. fodboldspiller eller som noget, han var god til, men næppe blot om en mand.
snyder lærer
snildt let.
lovsang morgensalme
møjunge en (evt. blot én klasse) yngre elev
drøje sig at være, verbalt eller korporligt, grov over for en møjunge, at mobbe
overskæring Overskæringen. Den store fest Valborgaften. Navnet stammer fra traditionen med at lægge mønter på DSB's skinner.
Sætte i kloster kollektivt at behandle en person som luft, undlade at tiltale ham og så vidt muligt undlade at svare. Meget alvorlig og effektiv sanktion, sjældent brugt, men en velkendt mulighed. I alt fald brugt i vistnok en måned mod en lærer og alumnatinspektør, som blev mistænkt for at være, muligvis bagatelagtig, (homo)seksuelt nærgående. En smædesang, som ikke kan citeres på grund af de mange navne i den, gik på melodien fra "Kys mig godnat".