Hjemmeside for studenter fra
Sorø Akademis Skole.
Årgang 1953